Leden 2017

31.01.2017

31. ledna 2017 v 21:34 | Amano
Dnešok... Bol fajn deň... Až do pol šiestej poobede. Potom to bolo dooooosť zlé. Ako, za celý deň som mala 1,5 l saguaro citrón. Ešte aj keď som bola so spolužiakmi v čínskej reštaurácií, NEJEDLA SOM NIČ. DOKONCA AJ KEĎ SME BOLI V MC'DONALDS NA KÁVU.
Ale potom som bola s kamarátmi v pube a mala som: 2x vodku, 1x rum s kolou, 2x malé pivo a pol balíčka chipsov. Bože. Mám strašnú chuť to vyzvracať ale som príliš opitá na to, aby som urobila čokoľvek.

Today... Was a good day... Till hlaf 6 p.m. Then it got soooooo bad. Like, for whole day I had only one 1,5 l of saguaro lemon. I even was with classmates at chinese restaurant and I DIDN'T ATE ANYTHING AT ALL. EVEN WHEN WE WENT TO MC'DONALDS TO GET COFFEE.
But then I was with my friends in pub and I got: 2x vodka, 1x rum with cola, 2x small beer and half a bag of chips. God. I'm so tempted to puke it out but at the same time I'm too drunk to do anything.

30.01.2017

30. ledna 2017 v 21:01 | Amano
Bolo to dlho, viem... Ale nemám energiu robiť čokoľvek. Ale aspoň moja Ana sa má dobre. Alebo skôr takmer perfektne. Tento víkend som nebola doma takže som nemala potrebu sa prejedať lebo tu nebolo žiadne jedlo naokolo. Čo je super.
A tu je čo som jedla odkedy som prišla z domu:
25.01.: jeden croissant s Nutellou (z čoho nie som nadšená), fľaška AriZona green tea, nejaký ľadový čaj. Cesta do školy a späť. A bola som s niekoľkými spolužiakmi na hádzanárskom turnaji (len pozerať). Predtým sme šli na pizzu ale dala som si len ľadový čaj takže som na seba hrdá, že som odolala.
26.01.: fľaša AriZona tea with pomegranate. Cesta do školy a späť, na telocviku som hrala bedminton.
27.01.: jedna bageta (myslím, že mala okolo 500 kalórií), fľaša AriZona tea with blueberries?. Cesta do školy a späť.
28.01.: čierny čaj s vanilkou a mliekom, jedno pivo. Skurvene veľa chodenia. Ako. Minimálne štyri hodiny celkovo. Možno viac. S prihliadnutím na to, že mám steely ktoré vážia viac ako by topánky mali... To bolo skvelé cvičenie.
29.01.: cereálie s mliekom, špagety a MorcaDella. Mala som hĺbkové čistenie svojej izby.
30.01.: pagáč
-Tiež som pila mentolový čaj bez cukru a vodu takmer stále.
~
Tak, to je ono. Dúfam, že som na nič nezabudla. Čo si o tom myslíte?
(Plus sa snažím počítať si kalórie. Ale nie som v tom veľmi dobrá. Nuž... Každý musí niekde začať.)

It was long, I know... But I just don't have energy to do anything. But at least my Ana is doing well. Or more like almost perfect. This weekend I wasn't at home so I didn't have any temptation to over-eat because there wasn't any food around whichis awesome.
And here's what I ate since I came from home:
25.01.: one croissant with Nutella (which I'm not very proud of), bottle of AriZona green tea, some kind of iced tea. Way to school and back, also I was with few of my classmates on handball tournament (just watching). Before that we went to pizza but I got only iced tea so I was very proud of myself c:
26.01.: bottle of AriZona tea with pomegranate. Way to school and back, playing bedminton.
27.01.: one baguette (i think it was around 500cal), bottle of AriZona tea with blueberries?. Way to school and back.
28.01.: black tea with vanilla and milk, one beer. A fucking lot of walking. Like. At least four hours in total. Might be more. Considering I have steel shoes that weight more than shoes should... It was great exercise.
29.01.: cereals with milk, spaghetti with MorcaDella. I was deep cleaning my whole room.
30.01.: pagáč(i don't know how to translate it ._.)
-Also I was drinking sugarless mint tea and water almost all the time.
~
So, that's it. I think I didn't forgot anything. What do you think about it?
(Also, I'm trying to count my calorie intake but I'm not very good at it. Well... Everyone needs to start somewhere.)

17.1.2017

17. ledna 2017 v 19:44 | Amano
Dnešok bol celkom super deň pre moju Anu ale pre môj "normálny život" bol dosť bolestivý... V skratke mám jedného strašne super spolužiaka ktorého mám celkom rada. Ale z nejakého dôvodu je v poslednej dobe iný a dnes sa so mnou dokonca ani nerozprával... Neviem čo mám robiť.

Today was a pretty nice day for my Ana side but for my normal-life side it was painfull. Long story short I have one really nice classmate that I like a lot. But for some reason he's lately very different and today he didn't talk to me at all... I don't know what to do.

A čo sa týka jedla - na raňajky som mala pečivo z LIDL-a a na desiatu jednu malú dózu detskej výživy. Nič viac ☺
Plus som bola hodinu v školskom fitku.

And about food - For breakfast I had some pastry from LIDL and for school one small packet of baby food. Nothing more ☺
Plus I was in school gym for one hour.

(Tu máte niečo čo v poslednej dobe dosť počúvam.)

(Here you have something I listen to a lot lately.)

16.01.2017

16. ledna 2017 v 14:13 | Amano
Ak si myslíte, že McDonald's nie je dobrý na diétu... Počkajte až stretnete mojich rodičov. Bolo takmer nemožné udržať môj príjem na minime. Ale nejakým spôsobom sa mi podarilo prežiť víkend a som späť.

If you think that McDonald's is bad for dieting... Wait 'till you meet my parents. It was nearly impossible to keep my intake low. But somehow I managed to survive weekend and I'm back.

Nepoviem vám presne čo som jedla počas týchto troch dní čo som nebola tu lebo by toho bolo veľa a pochybujem, že by vás to zaujímalo.
Ale poviem vám ako je to dnes - Na raňajky/desiatu som mala malé vanilkové mlieko (Brejky) a dve pečivá so syrom a cesnakom. Na obed som bola vonku s kamarátmi a zjedla som hawaii bagetu. Ktorú som následne vyzvracala. Nie preto, že by som chcela ale preto, že mi prišlo zle. Bolo to divné. Neplánujem jesť nič viac. Len piť čaj bez cukru a možno trochu kávy.

I won't tell you what exactly I ate during those three days of not being there because it would be too much and I don't think you are interested in that.
But I'll tell you how it is for today - For breakfast/school I got small vanilla milk (Brejky) and two breadsticks with cheese and garlic and for dinner I was out with some of my friends and I ate hawaii baguette. Which I then puked out. Not because I wanted to but because I got lightheaded. It was weird. I don't plan to eat anything more today. Just drik sugarless tea and maybe some coffee.

Taktiež som objavila tento prekrásny obrázok. Neviem či sa to zaraďuje medzi thinspo ale páči sa mi.

Also I found this beautifull picture. I don't know if It's considered thinspo but I like it.


12.1.2017

12. ledna 2017 v 17:21 | Amano
Keď som sa ráno zobudila krútila sa mi hlava a takmer som nedokázala chodiť po svojich takže som musela niečo zjsť... Kúpila som si praclík na raňajky a dve celozrnné bagety s malým šalátom na desiatu. Čo bol celkom super nápad keďže som v škole bola veľmi dlho lebo som musela dokončiť svoj projekt.
Potom som potrebovala ísť do centra pre nejaké veci. Bola som s kamarátkou a zúfalo chcela ísť do McDonald's. A kŕmila ma hranolkami. Bolo by divné povedať jej nie a nevedela som nájsť žiadnu výhovorku... Takže som ich zjedla. Argh.
A čo sa týka cvičenia... Dnes som dosť kráčala. Ale nič viac.
Zajtra idem domov. Bude to peklo lebo moji rodičia sú veľmi striktný čo sa týka jedenia. Držte mi palce...

When I woke up in the morning I was very lightheaded, I amost couldn't walk by myself so I had to eat something... I bought myself a pretzel for breakfast and two wholemeal baguettes with small salad to eat in school. Which was a very good idea 'cause today I was in school for really long 'cause I had to finish my project.
Then I needed to go to city center for some things, I was with my friend and she desperately needed to go to McDonald's. And she stuffed me with fries. It would be be weird to say her no and I couldn't find any excuse... So I ate them. Argh.
And about excercising... I was walking a lot today. But nothing more. Whatever.
Tommorow I'm going home. That's going to be hell because my parents are very strict when it comes to eating. Wish me good luck...

11.01.2017

11. ledna 2017 v 17:24 | Amano
Tak som tu zas. Dnešok bol dosť divný deň a ráno by som radšej bola mŕtva než v škole ale napokon sa veci obrátili na dobré a som vcelku šťastná.
Aaaaaa... Jedla som ostrokyslú polievku z neďalekej čínskej reštaurácie. Sľúbila som si ju pred pár dňami a vážne som ju chcela.
Takže to bolo prvé a dúfam, že aj posledné jedlo pre dnešok. Taktiež som dopila svoju fľašku so šťavou.

So here I am again. Today was pretty weird day and in the morning I would rather be dead than in school but in the end things turned better and I'm actually happy.
Aaaand... I ate hot and sour soup from local chinese restaurant. I promised it to myself a few days ago and I really wanted it. So that's my first and hopefully last food for today. Also I finished my bottle with juice.

Plus som kráčala 30min lebo som nastúpila do zlého autobusu. Aspoň nejaké cvičenie ☺

Plus I was walking for 30min because I got into a wrong bus. At least some exercise ☺

10.01.2017

10. ledna 2017 v 18:25 | Amano
Začínam svoju cestu ako už toľko krát predtým. Dúfam, že tentokrát to už nevzdám tak skoro ako minule.
Včera aj dnes som nič nejedla, len pila a to čistú vodu, jablkový džús a šťavu banán/broskyňa/jablko.
Svoju váhu písať nebudem, stačí vám, že je to viac než 70kg. Akonáhle prekonám túto "hranicu", dám vedieť.

I'm beginning my journey as a lot of times before. I hope I won't quit as soon as I did before.
Yesterday and today I didn't ate anything, I was just drinking - water, apple juice and bannana/peach/apple juice.
I won't write my actual weight but It's more than 70kg. As soon as I cross this "border", I'll tell you.

(Chcela by som začať nejakú konkrétnu diétu a nie len bezcieľne nejesť. Neviete mi niečo poradiť?)

(I'd want to start some specific diet, not just blindly fast. Could you recommend me any?)